Adresser:
Kramersvägen2
Köpenhamnsvägen 9
Mariedalsvägen 49

Inflyttningsår
1954

Fastighetsbeteckning
Tomtebo 13

Antal lägenheter
123

Antal trappor
9

Antal huskroppar
2

Antal våningar
4 och 5

Organisationsnr
746000-6070