Vid medlemskapsprövning gör styrelsen en bedömning av den sökandes betalningsmöjlighet avseende årsavgift samt tidigare personligt uppförande vilket baseras på samtal med nuvarande hyresvärd och arbetsgivare som den sökande uppger till föreningen.

Som underlag för medlemskapsprövning krävs:

  • Köpekontrakt som med fördel skickas elektroniskt till föreningen på brf@lesso.se.
  • Kreditupplysning UC vilken styrelsen själv hämtar in.
  • Referensblankett vilken finns att ladda ner här och som med fördel sänds in på brf@lesso.se.
  • I det fall UC inte går att få (den sökande varit bosatt utomlands under längre till eller motsvarande) krävs annan typ av dokument som styrker personens inkomst. Den sökande ansvarar själv för att lämna förslag på lösning till styrelsen.
  • I det fall sökanden nyligen fått inkomst kan i vissa fall en borgen vara en lösningen för att bli godkänd som medlem. Borgensblankett finns att ladda hem här och skickas i original till föreningens postadress.

Styrelsen påbörjar medlemskapsprövningen efter det att samtliga dokument och uppgifter enligt ovan inkommit. Handläggningstiden är 4 veckor men snittiden ligger på 3 arbetsdagar. Efter att styrelsens prövning är klar kontaktas mäklaren för besked. I det fall blankett för medlemskap varit bifogat köpekontraktet bifogas detta med beslut och undertecknat via mail.

I det fall styrelsens prövning godkänt den sökande som medlem kommer representant från styrelsen att kontakta mäklaren för bokning av tid för överlåtelsetillsyn. Vid tillsynen skall både köpare och säljare närvara och tillsynen sker normalt kvällstid. Vid tillsyn protokollförs även om överlämning av bokningskolv till tvättstugan samt lägenhetens exemplar av stadgar skett. Entré- och bostadsnycklar ansvarar köpare och säljare själv för.